Elektromontáže

Hlavní činností společnosti je: 

1. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení: 

 • montáž vysokého napětí VN, VVN ( venkovní, vnitřní, montáž rozvodu 22kV, montáž kabelů vedení VN) 
 • montáž nízkého napětí NN ( montáž domovní přípojky, slaboproudé rozvody bytových a průmyslových objektů) 
 • oprava, montáž a rekonstrukce NN, VN 
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic venkovních, včetně kioskových 
 • montáž, oprava, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení 
 • montáž, oprava, rekonstrukce a údržba místního rozhlasu 
 • montáž a kompletní realizace FVE (fotovoltaická elektrárna) 
 • montáž elektroměrů 
 • revize elektrických zařízení 


2. Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

3. Montáž měřidel 

 • výměna elektroměrů 
 • výměna HDO